Vítejte na stránkach
Vydavatelství PedF UK

Některé z našich nedostupných titulů je možné objednat na www.bookla.cz.

Martin Chvál
Metodologie autoevaluace školy
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Téma autoevaluace školy se objevilo ke konci minulého století návazně na zvýšení zájmu o téma kvality školy. Hledaly se cesty monitoringu a podpory kvality škol i vzdělávacích systémů.

Devadesátá léta znamenala pro Českou republiku otevření se těmto trendům, ba v nastoleném prostředí svobody a rodící se demokracie se jim dostávalo zvýšené pozornosti.

Autoevaluace školy jako „vlastní hodnocení školy“ byla pojmenována v novém školském zákoně z roku 2004. Následovalo období systematičtější podpory těchto procesů ve školách i formou různých rozvojových projektů.

Autoevaluace je chápána jako systematický, racionální proces. Proto má mít svoji metodologii, která bude tento proces reflektovat, zabývat se jednotlivými fázemi, použitými metodami a postupy. O to usiluje předložená kniha.

Poznejte naše autory

PhDr. Martin Chvál, Ph.D.

PhDr. Martin Chvál, Ph.D., vystudoval teoretickou fyziku na MFF UK a pedagogiku na FF UK. Věnuje se tématům autoevaluace i externí evaluace škol, hodnocení žáků. V současné době vyučuje pedagogiku budoucí učitele na MFF UK, na PedF UK vyučuje kvantitativní metodologii pro psychology a tvorbu a vyhodnocování testů. Je členem redakční rady časopisu Pedagogika, členem Nezávislé odborné komise – poradního orgánu MŠMT pro posouzení validity didaktických testů Jednotné přijímací zkoušky a státní maturity. Je autorem a spoluautorem mnoha odborných i popularizačních článků a knih.

Nejnovější publikace

Zbyněk Němec, Lea Květoňová, Vanda Hájková a kol.

Školní speciální pedagog v perspektivě inkluzivního vzdělávání

Jana Skýbová

Vybrané kapitoly z didaktiky botaniky


Kolektiv autorů katedry tělesné výchovy

Sportovní kurzy základních a středních škol

Miroslava Bartoňová, Kateřina Hádková, Lea Květoňová, Marie Vítková (Eds.)

Intervence a edukace dětí s těžkým a souběžným postižením více vadami v raném a předškolním věku v mezioborovém kontextu

Otevírací doba

Po - Čt: 9 - 17
Pá: 9 - 16.

 

Kontakt

ivana.cechova@pedf.cuni.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Čechová