Vítejte na stránkach
Vydavatelství PedF UK

Některé z našich nedostupných titulů je možné objednat na www.bookla.cz.

Martin Chvál
Metodologie autoevaluace školy
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Téma autoevaluace školy se objevilo ke konci minulého století návazně na zvýšení zájmu o téma kvality školy. Hledaly se cesty monitoringu a podpory kvality škol i vzdělávacích systémů.

Devadesátá léta znamenala pro Českou republiku otevření se těmto trendům, ba v nastoleném prostředí svobody a rodící se demokracie se jim dostávalo zvýšené pozornosti.

Autoevaluace školy jako „vlastní hodnocení školy“ byla pojmenována v novém školském zákoně z roku 2004. Následovalo období systematičtější podpory těchto procesů ve školách i formou různých rozvojových projektů.

Autoevaluace je chápána jako systematický, racionální proces. Proto má mít svoji metodologii, která bude tento proces reflektovat, zabývat se jednotlivými fázemi, použitými metodami a postupy. O to usiluje předložená kniha.

Poznejte naše autory

PhDr. Martin Chvál, Ph.D.

PhDr. Martin Chvál, Ph.D., vystudoval teoretickou fyziku na MFF UK a pedagogiku na FF UK. Věnuje se tématům autoevaluace i externí evaluace škol, hodnocení žáků. V současné době vyučuje pedagogiku budoucí učitele na MFF UK, na PedF UK vyučuje kvantitativní metodologii pro psychology a tvorbu a vyhodnocování testů. Je členem redakční rady časopisu Pedagogika, členem Nezávislé odborné komise – poradního orgánu MŠMT pro posouzení validity didaktických testů Jednotné přijímací zkoušky a státní maturity. Je autorem a spoluautorem mnoha odborných i popularizačních článků a knih.

Nejnovější publikace

Ján Hreško

Levinasova ľudská sloboda

Alois Daněk

Speciálněpedagogický potenciál hudební výchovy


Martin Chvál

Metodologie autoevaluace školy

didaktika hudebni vychovy

Jiřina Jiřičková (ed.) a kol.

Kapitoly z kreativní hudební výchovy

Otevírací doba

Po - Čt: 9 - 17
Pá: 9 - 16.

 

Kontakt

ivana.cechova@pedf.cuni.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Čechová