Vítejte na stránkach
Vydavatelství PedF UK

Některé z našich nedostupných titulů je možné objednat na www.bookla.cz.

Milena Kmentová
Cvičebnice hudební nauky pro dospělé (začátečníky)
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Cvičebnice hudební nauky pro dospělé (začátečníky) je adresována především studujícím učitelských programů, kteří si v úvodních kurzech hudební výchovy osvojují nejnutnější poznatky z hudební teorie. Učivo je rozděleno do tradičních tematických okruhů: notopis, tóniny, stupnice, intervaly, akordy, základy harmonie, solmizace. Jádrem materiálu jsou podklady pro samostatně řešené úkoly. Vedle nich stojí pracovní listy s modelovými situacemi pro výklad a pochopení konkrétních jevů, notové záznamy pro společnou interpretaci ve výuce, pomůcky ve formě schémat a souhrnná cvičení.

Poznejte naše autory

Milena Kmentová

Absolvovala speciální pedagogiku – učitelství na speciálních školách a hudební teorii a pedagogiku na UK. Dlouhodobě působí v církevní mateřské škole a současně se věnuje hudebnímu vzdělávání posluchačů oboru Učitelství pro mateřské školy na UK. Publikovala několik odborných knih i metodických příruček, ve kterých se odráží propojení praxe, výzkumu a teorie v preprimárním
vzdělávání s těžištěm v hudební výchově. Spolupracuje s NPI, s Českou obcí sokolskou, s META a
dalšími vzdělávacími institucemi.

Nejnovější publikace

Eva Opravilová, Jana Uhlířová

Příběhy české mateřské školy

Vývoj a proměny předškolní výchovy (2. díl 1948-1989)

Anna Hogenová, Luboš Y. Koláček

K fenoménu soupatření, nikoli k soupeření

Stanislav Pecháček

Česká sborová tvorba III/B

(od poloviny 20. století)

Petra Vlhová

Sociolekt interpretů klasické hudby

Otevírací doba

Po - Čt: 9 - 17
Pá: 9 - 16.

 

Kontakt

ivana.cechova@pedf.cuni.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Čechová