Vítejte na stránkach
Vydavatelství PedF UK

Některé z našich nedostupných titulů je možné objednat na www.bookla.cz.

Kateřina Jančaříková a kol.
Didaktické zásady přírodovědného vzdělávání
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Tato kniha nabízí metodologickou podporu učitelům biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky, matematiky a lektorům environmentální výchovy, kteří si při své přípravě pokládají otázku: „Co to znamená učit kvalitně?“

Na její tvorbě se podílelo šestnáct oborových didaktiků z různých pracovišť. Vytyčené didaktické zásady tak nejsou pouhou kompilací, i když jsou samozřejmě také zakotveny v odborné literatuře, ale vycházejí z důkladné metodické mezioborové diskuse. Každá z nich je podrobně popsána, vztažena k literatuře a doplněna řadou konkrétních příkladů i otázek k zamyšlení. Učitelé získají také inspiraci, jak s didaktickými zásadami aktivně pracovat při přípravě na vyučování, při vyučování i při reflexi.

Kniha poskytuje moderní pohled na didaktické zásady a jejich efektivní využití ve výuce a neměla by chybět v knihovně žádného učitele.

Poznejte naše autory

doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. vystudovala obor speciální biologie a ekologie v prezenčním magisterském studijním programu biologie na PřF UK, doktorský studijní program Pedagogika na PedF UK, kde byla v oboru Pedagogika následně habilitována. Pracuje na katedře biologie a environmentálních studií (od roku 2007) a jako vedoucí Centra podpory přírodovědného vzdělávání Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (od roku 2021). Zaměřuje se na průniky pedagogiky, biologie a ekologie, tj. na přírodovědné vzdělávání, environmentální výchovu a výchovu k udržitelnosti.

Nejnovější publikace

Kateřina Jančaříková a kol.

Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání

Barbora Loudová Stralczynská, Jana Stará, Philip Selbie and Petra Ristić

Educating Pre-primary and Primary Teachers Today

Eva Opravilová, Jana Uhlířová

Příběhy české mateřské školy

Vývoj a proměny předškolní výchovy (2. díl 1948-1989)

Anna Hogenová, Luboš Y. Koláček

K fenoménu soupatření, nikoli k soupeření

Otevírací doba

Po - Čt: 9 - 17
Pá: 9 - 16.

 

Kontakt

ivana.cechova@pedf.cuni.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Čechová