Vítejte na stránkach
Vydavatelství PedF UK

Některé z našich nedostupných titulů je možné objednat na www.bookla.cz.

Kateřina Jančaříková a kol.
Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Tato kniha nabízí metodologickou podporu učitelům biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky, matematiky a lektorům environmentální výchovy, kteří si při své přípravě pokládají otázku: „Co to znamená učit kvalitně?“

Na její tvorbě se podílelo šestnáct oborových didaktiků z různých pracovišť. Vytyčené didaktické zásady tak nejsou pouhou kompilací, i když jsou samozřejmě také zakotveny v odborné literatuře, ale vycházejí z důkladné metodické mezioborové diskuse. Každá z nich je podrobně popsána, vztažena k literatuře a doplněna řadou konkrétních příkladů i otázek k zamyšlení. Učitelé získají také inspiraci, jak s didaktickými zásadami aktivně pracovat při přípravě na vyučování, při vyučování i při reflexi.

Kniha poskytuje moderní pohled na didaktické zásady a jejich efektivní využití ve výuce a neměla by chybět v knihovně žádného učitele.

Poznejte naše autory

doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. vystudovala obor speciální biologie a ekologie v prezenčním magisterském studijním programu biologie na PřF UK, doktorský studijní program Pedagogika na PedF UK, kde byla v oboru Pedagogika následně habilitována. Pracuje na katedře biologie a environmentálních studií (od roku 2007) a jako vedoucí Centra podpory přírodovědného vzdělávání Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (od roku 2021). Zaměřuje se na průniky pedagogiky, biologie a ekologie, tj. na přírodovědné vzdělávání, environmentální výchovu a výchovu k udržitelnosti.

Nejnovější publikace

Drahoslava Kráčmarová

Rozšiřování slovní zásoby u romských žáků na druhém stupni ZŠ

Pavel Smetana

Ontologie prázdnoty

Několik inspirací k vyrovnávání se s prázdnotou


Tomáš Tlapa

Úvod do fenomenologie druhého

Martin Kursch

Využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání

Otevírací doba

Po - Čt: 9 - 17
Pá: 9 - 16.

 

Kontakt

ivana.cechova@pedf.cuni.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Čechová