Archiv publikací

2019

Stejé a jiné ve filosofické a speciálněpedagogické reflexi

Pelcová, Květoňová

Úvod do hry na klavír

Petra Bělohlávková

Děti s mentální postižením

Monika Mužáková

Prevence rizikového chovaní

Michaela Titmanová

Sameness and alterity in philosophical and special

Pelcová, Květoňová, Rybák

Čtení s porozuměním v matematice

Alena Sismudová

Étos a světy dějin

 Rybák David

Prevence rizikového chovaní

Michaela Titmanová

2018

Průvodce začínajícího češtináře

Stanislav Štěpánik, Martina Smejkalová

Vnitřní konstituce média

Jana Kuklová

Právo na šanci

Barbora Loudová Straczynská

K rozhovoru se sebou samým

Anna Hogenová

Nahodilost ve výchově

Naděžda Pelcová

Zlatá doba české školy

Svobodová Veronika

Kvalita života osob se sluchovým postižením 

Teraza Hradilová

Život z vlastního pramene

Anna Hogenová

Kozmologická filozofia výchovy Eugena Finka

Eva Dědečková

Logos ve výchově, umění a sporty

Pelcová, Hogenová

Přístupy k efektivitě z pohledu managementu vzdělávání

Václav Trojan

Zraková paměť u žáků se sluch. posižením

Miroslava Notvová

Pojmové mapy ve vzělávání

Petra Vaňková

Pražská rusistika 2018

Konečný Jakub

Ředitel školy jako základní faktor pedag. vedení

Václav Trojan

Logos in the Education, art and sport

Hugenová, Pelcová, Rybák

Specifické aspekty výuky českého jazyka na středních školách u žáků se zrakovým postižením
Klára Eliášková

Kapitoly z did. filosofie etiky a společenských věd
Kuthan, Pelcová, Zicha

Projektové vyučování v přírodověd. předmětech
Rusek, Honskusová

školní a mimoškolní vzdělávání žáků
Páchová, Bittnerová, Franke

Zahraniční reformy v 21. století: Kurikulum školního vzdělávání
D. Dvořák, J. Holec, M. Dvořáková

Specifické aspekty výuky českého jazyka na středních školách u žáků se zrakovým postižením
Klára Eliášková

Přezdívky v dětském kolektivu

Marta kvíčalová

Trendy v didaktice biologie

Vojíř, Pavlasová

Možnosti prostorové orientace a sam. pohybu osob se zrakovým postižen

Pavlína Šumníková

Portfolio v perspektivě

Anna Tomková

Klavírní doprovody a dirigování písní v mateřských a základních školách
Miloš Kodejška, Mikuláš Popovič, Miroslav Vereb

Ruský jazyk: praktické cvičení a reálie III

Antonín Hlaváček
Zuzana Liptáková

Řízení pedagogického procesu v současné škole
Václav Trojan

Stereotypy a legitimizae sociální stratifikace
Karel Hnilica

Předobjednaná budoucnost
Anna Hogenová

Letní škola historie: Válkám navzdory

Jana Kohnová
Barbora Holubová

Teorie a praxe hudební výchovy
(sborník)

Spisovné tvarosloví u dětí staršího školního věku
Pavel Sojka

2018

2018

Otevírací doba

Zavřeno

Kontakt

ivana.cechova@pedf.cuni.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Čechová