Vítejte na stránkach
Vydavatelství PedF UK

Monika Mužáková

Odlišnost jako dar

Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Publikace Moniky Mužákové Odlišnost jako dar zaujme čtenáře už názvem; jedny přiměje k zamyšlení, případně k hlubší filozofické rozvaze, jiné provokuje jako cosi podezřelého, v autorčině dětství rozhodně ideologicky podezřelého, jak se projevilo i na osudech její rodiny. Těmito osobními prožitky badatelka aktualizovala svou „kolektivní narativní studii“ o období reálného i normalizovaného socializmu, v oblasti speciální pedagogiky posud podrobněji nezkoumané.

Čtenář vstupuje do šesti silně působivých rodičovských i dětských dramat s jistým očekáváním, přesto nepřipraven. Brzy je bolestně dotčen osudy rodin, převyprávěných citlivě i naléhavě samými aktéry, srozumitelných čtenáři jen úrovní jeho vlastní empatie a dobré vůle svědomitě vnímat. Samovolně tu vyznívá Kantova maxima, že dobrý je jedině Bůh a po něm už jen dobrá vůle, které se ne vždy dostává.

K čemu?

Autorka nemoralizuje, poslání je ale naprosto zřejmé. Akcentuje bolest dětí a bez nadsázky pojmenovává statečnost rodičů jako boj proti lhostejnosti a cynizmu. S upřímností se vyznávám z hlubokého ovlivnění prací i z reflexe, nakolik je má osobní dobročinnost postačující.

PhDr. Jan Šolc

Poznejte naše autory

Monika Mužáková

 Monika Mužáková pracovala v letech 1995-2006 na Ministerstvu zdravotnictví ČR, kde se na úseku zdravotně sociálních programů podílela na vzniku nových typů podpůrných služeb pro osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, včetně rozvoje domácí paliativní a hospicové péče. O roku 2006 je zaměstnána a přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (v letech
2006-2016 též na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy).

Badatelsky se věnuje reflexi postižení v dějinách, zejména ve 20. století., a dále se zaměřuje na rodinný kontext postižení. Ve výzkumu řeší zejména rozvoj slepecké péče v českých zemích, resp. Československu a spolkové aktivity osob s mentálním postižením a jejich blízkých. Dále se zabývá rodičovstvím osob s mentálním postižením, speciálně pedagogickými intervenčními
podporami rodičů s potomkem s mentálním postižením a etickými otázkami spojenými s dlouhodobou péčí o osoby s těžkým postižením nebo chronickým onemocněním v domácím prostředí.

Další publikace

Klavírní doprovody a dirigování písní
Miloš Kodejška, Mikuláš Popovič, Jaroslav Vereb
Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů
Anna Tomková
Logos in the education, art and sport
Anna Hogenová, Naděžda Pelcová, David Rybák

Školní a mimoškolní vzdělávání žáků z vyloučených lokalit
Anna Páchová, Dana Bittnerová, Helena Franke, Miroslav Rendl, Irena Smetáčková

Otevírací doba

Po - Čt: 9:00 - 17:00
Pá: 9:00 - 16:00

Kontakt

ivana.cechova@pedf.cuni.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Čechová